น้ำท่วมฉับพลันพาผู้คนหนี! ถนนกลายเป็นแม่น้ำในโบลิเวีย!

น้ำท่วมฉับพลันพาผู้คนหนี! ถนนกลายเป็นแม่น้ำในโบลิเวีย! VDO น้ำท่วมฉับพลันพาผู้คนหนี! ถนนกลายเป็นแม่น้ำในโบลิเวีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *