ข้อมูลใหม่! ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ “ปฐมพล จันทร์โอชา” หลาน “ประยุทธ์” เป็นคู่สัญญารัฐ 130 ล้าน

 

ข้อมูลใหม่! ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ “ปฐมพล จันทร์โอชา” หลาน “ประยุทธ์” เป็นคู่สัญญารัฐ 130 ล้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *